Op maandag 30 september overhandigde wethouder Arno Witkam de eerste vlag van het Landschapspark aan Marco Utermark voorzitter van de Stichting Landschapspark Borsele. Dit stond symbool voor het overdragen van de promotieactiviteiten van de gemeente aan de stichting.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de horeca van Camping Scheldeoord werd door de wethouder stilgestaan bij de aanloop naar dit moment en passeerden de hoogtepunten van de eerste jaren gebiedspromotie van Borsele nog eens de revue. Vervolgens bedankte de voorzitter van de stichting alle mensen die aan de ontwikkelingen hebben bijgedragen met in het bijzonder enkele oud-bestuursleden.

Tijdens het tweede deel van het programma lichtte coördinator Sandra Dekker toe waar de focus van de activiteiten het komend jaar zal liggen. Met name het betrekken van eigen inwoners en ondernemers uit de niet-toeristisch sector komt centraal te staan. Daarbij krijgt storytelling een belangrijke rol. Dit betekent dat we verhalen uit het landschapspark verzamelen en delen. Onder andere door het plaatsen van billboards met daarop ‘prominente’ inwoners en ondernemers om zo de nieuwsgierigheid te prikkelen en mensen naar de website te trekken. Daar zijn dan de achtergrondverhalen te vinden.

De evenementenborden die bij een zestal kernen staan zullen de komende maanden aangepast worden en dan mensen welkom heten in ‘Landschapspark Borsele’. Samen met de vlaggen die vanaf het voorjaar ingezet worden, komt er zo steeds meer zichtbaarheid. Ook wordt op termijn ingezet op artikelen die de naam dragen van het landschapspark, de zogenaamde merchandise. Dit alles om trots te creëren bij inwoners en hen een rol te laten vervullen als ambassadeurs van de streek en ondernemers partner te maken van de doelstellingen.

Pin It on Pinterest

Share This