Stichting Landschapspark Borsele

Nieuws

Organisatie

Doelstelling

Door de krachten van bedrijven, overheid en (vrijwilligers)organisaties te bundelen wil de stichting de aantrekkelijkheid van Borsele vergroten en Borsele onderscheidend op de kaart zetten zodat er meer bezoekers komen, inwoners hier graag wonen en het voor bedrijven aantrekkelijk is om hier te ondernemen.

Taken

De Stichting Landschapspark Borsele draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van promotieactiviteiten van toeristisch-recreatief Borsele op basis van het concept Landschapspark Borsele en ondersteunt projecten en activiteiten die bijdragen aan de bekendheid hiervan.

Samen

Het Landschapspark Borsele geven we pas een complete invulling als we ons daar gezamenlijk voor inspannen. Ook het uitdragen van het gewenste imago ontstaat door een gezamenlijke aanpak. Er is dus sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle Borselse partijen. Overheid, ondernemers en inwoners. We streven er dan ook naar om deelnemers te werven voor de stichting om hier een duurzame structuur voor te bieden.

Doe mee

Heeft u interesse om deelnemer te worden aan de Stichting Landschapspark Borsele, neem dan contact met ons op zodat we u vrijblijvend verder kunnen informeren.

Samenstelling bestuur

Voorzitter
Marco Utermark

Secretaris/Penningmeester
Theo van de Swaluw

Algemeen lid / Vice-voorzitter
Robbert Nordholt

Algemeen lid
Jan de Jager

Algemeen lid
Stef Traas

Bobs

Een Bijzondere Overnachtingsplaats Borsele (BOB) is een bijzondere accommodatie op een unieke plaats binnen de gemeente Borsele. Deze zorgt voor een bijzonder verblijf en belevenis voor de gast. Deze vorm van overnachten sluit helemaal aan bij het concept van het Landschapspark. Om die reden stimuleert de stichting deze verblijfsvorm door mensen met plannen voor een BOB te faciliteren.

Ambassadeurs

Eerste Ambassadeurs van Landschapspark Borsele opgeleid

De eerste Ambassadeurs van Landschapspark Borsele zijn opgeleid. In samenwerking met de Gemeente
Borsele, Stichting Landschapspark Borsele en onder begeleiding van IVN Zeeland werden in twee
cursusmiddagen drieëntwintig deelnemende recreatie-, en horeca ondernemers opgeleid tot ambassadeur.
Ondernemers zijn dé schakel tussen de natuur en haar bezoekers. Tijdens de cursus werden de
ondernemers zich nog meer bewust van de meerwaarde van natuur voor hun onderneming en gasten. Zij
leerden meer over de unieke natuur, landschap en cultuurhistorie die Landschapspark Borsele te bieden
heeft. Daarnaast beleefden ze ook zelf de unieke aspecten van het landschapspark. De cursusdagen
werden namelijk aangevuld met excursies door terreinbeheerders en natuurgidsen.
Als ambassadeur brengen de ondernemers de opgedane kennis en ervaring gelijk in de praktijk door hun
gasten te informeren over de unieke natuurlijke kenmerken van het landschap en bijzondere plekken in de
omgeving. Zodoende beleven gasten de omgeving optimaal en verrijkt het hun verblijf of bezoek.
‘Deze cursus versterkt het imago van Landschapspark Borsele, stimuleert draagvlak voor het behoud van
het landschap en draagt bij aan de profilering van de onderneming’, aldus wethouder Witkam die namens de
gemeente Borsele de drieëntwintig ondernemers een certificaat van deelname mocht uitreiken.

Onze ambassadeurs

Contact

Stichting Landschapspark Borsele

Contactpersoon
Theo van de Swaluw
e-mail: stichting@landschapsparkborsele.nl / tel: 06-30545061

Colofon

Landschapspark Borsele is een initiatief van de Gemeente Borsele in samenwerking met de Stichting Landschapspark Borsele.

Fotografie: Ruden Riemens, Inter Delta Communicatie, Culturele Raad Borsele, Archief gemeente Borsele
Teksten: Gemeente Borsele, Tekstcase, Inter Delta Communicatie
Vormgeving: Inter Delta Communicatie
Webhosting en techniek: Inter Delta Communicatie

previous arrow
next arrow
Slider

Pin It on Pinterest

Share This