Nieuws van Stichting Landschapspark Borsele

Doelstelling Stichting Landschapspark Borsele

Door de krachten van bedrijven, overheid en (vrijwilligers)organisaties te bundelen wil de stichting de aantrekkelijkheid van Borsele vergroten en Borsele onderscheidend op de kaart zetten zodat er meer bezoekers komen, inwoners hier graag wonen en het voor bedrijven aantrekkelijk is om hier te ondernemen.

Taken

De Stichting Landschapspark Borsele draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van promotieactiviteiten van toeristisch-recreatief Borsele op basis van het concept Landschapspark Borsele en ondersteunt projecten en activiteiten die bijdragen aan de bekendheid hiervan.

Samen

Het Landschapspark Borsele geven we pas een complete invulling als we ons daar gezamenlijk voor inspannen. Ook het uitdragen van het gewenste imago ontstaat door een gezamenlijke aanpak. Er is dus sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle Borselse partijen. Overheid, ondernemers en inwoners. We streven er dan ook naar om deelnemers te werven voor de stichting om hier een duurzame structuur voor te bieden.

Doe mee

Heeft u interesse om deelnemer te worden aan de Stichting Landschapspark Borsele, neem dan contact met ons op zodat we u vrijblijvend verder kunnen informeren.

Stichting Landschapspark Borsele

Contactpersoon
Theo van de Swaluw
e-mail: stichting@landschapsparkborsele.nl / tel: 06-30545061

Colofon

Landschapspark Borsele is een initiatief van de Gemeente Borsele in samenwerking met de Stichting Landschapspark Borsele.

Fotografie: Ruden Riemens, Inter Delta Communicatie, Culturele Raad Borsele, Archief gemeente Borsele
Teksten: Gemeente Borsele, Tekstcase, Inter Delta Communicatie
Vormgeving: Inter Delta Communicatie
Webhosting en techniek: Inter Delta Communicatie

Contactformulier

Pin It on Pinterest

Share This